NHÀ HÀNG MÌ CAY SASIN 72 D2, BÌNH THẠNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

- Tên công trình: Nhà hàng mì cay Sasin 

- Địa chỉ: 72 đường D2, Bình Thạnh, Tp HCM

- Thời gian thi công: 60 ngày

 
 
 
 
Go to top